Kerkgebou

Klipkerk se hoeksteen is gelê in 1928.

Die kerkgebou is in 1981 tot Nasionale Gedenkwaardigheid verklaar.