Jeugbediening

 

FOTO NR 5

Diaken: Kategese
Chris van Aswegen
Tel: 082 616 3250

cvanaswegen@sepcem.co.za

FOTO NR 6

Diaken: Klippiekerk
Elize Pieters
Tel: 082 583 7007

elizep@jonkerv.co.za

Hansie van Wyk

Diaken: Hoërskool
Hansie van Wyk
Tel: 081 406 8080

nadi@xsinet.co.za

Ja, Ek is 'n Uitverkorene van God

Waar kom die Jeug reeds bymekaar?
Kleuterbediening:  Sondae 9:30 in die Klein Grootlokaal. 
Klippies (laerskoolkinders): Sondae 9:30 in die Grootlokaal. 

Tienerdienste: Sondae 09:30 soos aangedui op die kalender tydens oggenddienste in die kerkgebou.

Kategese: Sondagoggende om 10:50 tot 11:30

Wat gebeur reeds?
Ons is besig om ons vere reg te skud, ons vat hande, en ons bid, want...
Ons is nuuskierig en opgewonde besig met die Here
Ons wil hoor watter exiting goed God wil hê ons moet doen.