Nederduitse Gereformeerde Kerk

Lichtenburg

Pastorale sorg

 

FOTO NR 2

Ouderling: Pastorale sorg

Piet Agenbag
Tel : 072 360 2863
pajagenbag@gmail.com

02 

Diaken: Lichthuis
Anna Marie Voges
Tel: 082 698 8783

anna.voges@telkomsa.net

 

no-profile-img

Diaken 1: Pastorale sorg
Wouter de Vos
Tel : 072 285 0915

supaquick@telkomsa.net

FOTO NR 4

Diaken 2: Pastorale sorg
Hennie Schlebush
Tel : 082 899 9642

henniesch1@gmail.com

 

 

Hierdie bediening sien om na lidmate op die volgende wyse:

Behoeftebesoeke

Siekebesoeke

Bejaarde sorg

Versorg Weduwee en Wese

Worstel jy dalk oor die afsterwe van iemand naby aan jou?  Kliek hier vir 'n boodskappie van ds Anthonie.

Soek