Nederduitse Gereformeerde Kerk

Lichtenburg

Wat en Wanneer

Kerkkantoorure: 

Maandag - Vrydag:  10:00 tot 14:00

  

Eredienstye en ander gereelde byeenkomste

Oggenddiens elke Sondagoggend om 9:30

Tiener- en Gesinsdienste in kerkgebou tydens oggenddienste soos aangedui op kalender

        Tydens oggenddiens:

        Kleuterkerk (voorskoolse kleuters 3-6 jaar) - Klein Grootlokaal

        Klippiekerk (vir laerskoolkinders 7-13 jaar) - Grootlokaal (soos aangedui op kalender)

        Na oggenddiens:

        Kategese 10:45

 

 

Gemeentebiduur Maandae om 17:15 

 

Soek