As per government instruction all websites operating .zaDNA top level domain name must have a landing page with a visible link to the "COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal" Please click here to access www.sacoronavirus.co.za.

Nederduitse Gereformeerde Kerk

Lichtenburg

Huwelike, Vorms, Kostes

VORMS

Vul die volgende vorms in met julle persoonlike inligting en vir bespreking van die kerkgebou en/of kerksaal. 

Hierdie vorms is ook beskikbaar by die kerkkantoor.

Ingevulde vorms moet  ingegee word by die kerkkantoor.

 

KOSTES verbonde aan troues:

 

 

Lidmate

Nie-lidmate

Predikant

R 300

R 400

Orrelis

R 250

R 250

Koster

R 300

R 300

Kerk

R 200

R 300

Kerse deposito

R 200

R 200

Saal plus koster

R 500

R 700

Soek